Hanes Teulu

Archifau Powys

Swyddfa Archifau Sir Powys

http://www.powys.gov.uk/index.php?id=647 

Cliciwch yma i weld gwybodaeth ddefnyddiol ar ymchwilio hanes teuluol trwy Lyfrgelloedd ac Archifau Powys.

Cyffredinol

Cyfrifiad 1901: http://www.1901censusonline.com/

Canolfan Hanes Teulu ‘Latter Day Saints’: http://www.familysearch.org

Safle achyddol ‘Rootsweb’: http://www.rootsweb.com/

Genuki (achau DG ac Iwerddon): http://www.genuki.org.uk

"War Graves Commission": http://www.cwgc.orghttp://www.cwgc.org/

"Claim a convict":http://www.claimaconvict.net/

Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol:  http://www.fhswales.org.uk/

Y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol: www.gro.gov.uk
Ar gyfer tystysgrifau cofrestru sifil.

Ffederasiwn Cymdeithasau Hanes Teulu: http://www.ffhs.org.uk

Free BMD (Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau): http://freebmd.rootsweb.com 

Cyfeirlyfrau Hanesyddol: http://www.historicaldirectories.org/hd/
Llyfrgell ddigidol y gallwch ei harchwilio ar-lein gyda cyfeirlyfrau lleol a masnachol Cymru a Lloegr, 1750 i 1919.

Military-Genealogy.com: https://www.military-genealogy.com/faq

Yn olrhain aelodau teuluol sydd wedi gwasanaethu yn y ddau Ryfel Byd

Cymdeithas Achwyr: http://www.sog.org.uk

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwch ddod o hyd i fersiwn LLAWN A CHYFLAWN o Ancestry A FindMyPast AM DDIM yn ein holl lyfrgelloedd, ynghyd â Swyddfa Archifau'r Sir. Ffoniwch o flaen llaw i gadw cyfrifiadur.

Gallwch ddefnyddio'r un safleoedd adref OND ni fyddwch yn cael mynediad llawn at yr holl gofnodion.

Ancestry.co.uk:

O adref: http://www.ancestry.co.uk
O Lyfrgell Powys: http://www.ancestrylibrary.com/

Find My Past:

http://www.findmypast.co.uk/

Powys

Cofrestrwyr Powys - gwybodaeth ar gael tystysgrifau:
http://www.powys.gov.uk/?id=5528

 

Cymdeithas Achyddol Sir Drefaldwyn:
http://home.freeuk.com/montgensoc/
 
Cymdeithas Hanes Teulu Powys:
http://www.rootsweb.com/~wlspfhs/