Problemau gyda'r wefan
Doedd y wefan yma ddim ar gael i'r rhan fwyaf o bobl yn ystod y bore ar 24 Hydref. Gallwch gyrraedd y wefan nawr ond mae'n bosibl na fyddwch yn gallu gweld rhai dogfennau (e.e. dolenni i ffeiliau pdf) a delweddau. Mae'n bosibl na fyddwch yn gallu cyrraedd y System Ceisiadau Cynllunio ac ambell system arall chwaith. Ymddiheurwn am hyn. Rydym yn gobeithio adfer y gwasanaeth arferol yn fuan.

Help i Bleidleisio

Bythefnos cyn y diwrnod pleidleisio, byddwn yn anfon cerdyn pleidleisio allan i bob etholwr. Mae hwn yn dangos y dyddiad, yr amser a'r lle ar gyfer eu gorsaf pleidleisio hwy. Rydym yn ceisio sicrhau bod gan gymaint â phosibl o'r gorsafoedd pleidleisio fynedfa i bobl anabl.

Ymhob gorsaf bleidleisio:

  • Bydd hysbysiadau yn y gorsafoedd pleidleisio i help pleidleiswyr. Bydd y rhain yn dangos pwy yw'r ymgeiswyr, ac yn cynnig cyfarwyddyd cyffredinol i chi.
  • Bydd dyfais i ganiatái bobl ddall neu rannol-ddall i bleidleisio ar eu  pennau'u hunain ymhob gorsaf bleidleisio.
  • Bydd o leiaf un fersiwn print mawr o'r papur pleidleisio yn cael ei arddangos y tu mewn i bob gorsaf bleidleisio.
  • Gall pleidleiswyr anabl ddod â rhywun gyda hwy i'w helpu i bleidleisio.

 

 

 

 

 

Clirio