Logo - Cyngor Sir Powys County Council

Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd

Nid yw'r wefan rydych yn ei cheisio ar gael ar hyn o bryd oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. Rydym yn ymddiheuro am y torriad hwn yn y gwasanaeth, ond fe fydd ar gael eto cyn gynted â phosibl. Ceisiwch eto yn nes ymlaen os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, os yw'ch ymholiad yn un brys, gallwch alw'r Cyngor ar 0845 602 7030

Service Temporarily Unavailable

The website you are trying to reach is currently offline to allow essential maintenance work to take place. We apologise for the break in service, but we will be back as soon as possible. Please try again later. In the meantime, if your enquiry is urgent, you can telephone the Council on 0845 602 7030

Ffotograffydd / Photographer:Mrs Helen Richards, Teitl / Title:Llyn Llangors / Llangorse Lake, Lleoliad / Location:Llangors / Llangorse, Powys