Mannau gwasanaethau cwsmer (swyddfeydd y cyngor)

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y swyddfeydd gallwch ymweld â nhw neu ysgrifennu atynt.  Mae gwahanol adrannau mewn gwahanol swyddfeydd.  Defnyddiwch y wefan hon i ddod o hyd i rifau ffôn, cyfeiriadau e-bost a chyfeiriadau post y gwahanol adrannau.  Rhagor o wybodaeth

Os oes angen i chi ysgrifennu atom, ein cyfeiriad yw:  Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG ebost: cwsmer@powys.gov.uk

Mae gennym gyfleusterau Llyfrgell + hefyd mewn trefi led led y sir. Ynghyd â chael gwasanaethau llyfrgell traddodiadol, gallwch dderbyn nifer o wasanaethau'r cyngor (ynghyd â thalu eich biliau gyda cherdyn credyd neu ddebyd) o'r un adeilad.

Sylwch, dim ond rhai mannau Llyfrgelloedd +  sy’n gallu prosesu tocynnau bws:

Aberhonddu, Crughywel, Llandrindod, Llanidloes, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng, Ystradgynlais

aberhonddu map

Aberhonddu

Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys. LD3 7HR

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Friday - 09:00 - 16:30
Weekends and Bank Holidays - Closed

Llandrindod Map

Neuadd y Sir - Llandrindod

Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. LD1 5LG.

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Friday - 09:00 - 16:30
Weekends and Bank Holidays - Closed

Welshpool Map

Y Trallwng

Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys. SY21 7AS.

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Friday - 09:00 - 16:30
Weekends and Bank Holidays - Closed

Llandrindod Map

Y Gwalia - Llandrindod

Y Gwalia, Llandrindod , Powys. LD1 6AA.

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Friday - 09:00 - 16:30
Weekends and Bank Holidays - Closed

Newtown Map

Y Drenewydd

Swyddfeydd y Parc, Y Parc, Y Drenewydd, Powys. SY16 2NZ.

Monday - Thursday 9:00 - 17:00
Friday - 09:00 - 16:30
Weekends and Bank Holidays - Closed

qwerty