E-bost

Gwasanaethau e-bost am ddim

Mae nifer o gwmniau'n cynnig cyfrifon e-bost am ddim ar y we. Os oes gennych chi e-bost ar y we, gallwch weld eich e-bost ar unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r we yn unrhyw le yn y byd. Dyma restr o'r rhai mwyaf cyffredin:

Google Mail http://mail.google.com

Hotmail http://www.hotmail.co.uk

Yahoo Mail http://uk.mail.yahoo.com

AOL Mail http://webmail.aol.com    

I weld rhestr gyflawn o rai sy'n cynnig cyfrifon e-bost am ddim, ewch i http://www.emailaddresses.com/guide_types.htm