Cyfrifiaduron i Blant Bach

Drawing of Spot the dog

Mewn rhai llyfrgelloedd ym Mhowys, ceir cyfrifiaduron yn ardal y plant.

Mae gan y cyfrifiaduron hyn ddolenni â CD Roms a gwefannau sy'n addas i chi a'ch plentyn bach.

Mae'r CD Roms yn cynnig hwyl sionc a bywiog gyda gemau a gweithgareddau rhyngweithiol cyffrous.  Mae amrywiaeth o gymeriadau poblogaidd yn cyflwyno caneuon a rhigymau cyfarwydd, a chysyniadau syml am siapiau a lliwiau.

Rainbow fish poster

Dyma esiampl o rai o'r CD Roms Cymraeg a Saesneg sydd i'w gweld ar gyfrifiaduron y plant:

  • My First CD-Rom: Toddler school
  • Spot and His Friends
  • Spot's Busy Day
  • Diwrnod Prysur Smot
  • Rainbow Fish
  • Nursery Rhyme Time
  • Three Little Pigs
  • CD-Romuald
  • Cosyn

Os hoffech chwarae gyda'r CD Roms hyn, holwch eich llyfrgellydd lleol.

Gwefannau hwyliog

Dyma rai gwefannau y byddwch chi a'ch plentyn bach yn siwr o fwynhau:

Planed Plant Bach

Holl ffefrynnau plant bach Cymru ..... Sali Mali, Sam Tân, Ribidires a llawer mwy.

BBC Cymru

Hoff raglenni'r BBC i blant - Bob y Bildar, Bobinogi, Tweenies, Balamory, Fimbles - yn Gymraeg.

Sam Tân

Gemau, cystadlaethau, storiau a chynnyrch i'w harchebu am Sam Tân.