Ffordd i gau er mwyn gosod wyn...

20 October 2017

Mae rhybudd wedi’i gyhoeddi i fodurwyr y bydd cefnffordd yn ne Powys yn cau yr wythnos nesaf am bum niwrnod er mwyn gosod wyneb newydd arni. Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi’r rhybudd cyn cau’r A479 o Dalgarth i’w chyffordd â’r A40, i’r de o Dretwr wrth i gontractwyr osod wyneb newydd ar y ffordd ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd y ffordd yn cael ei chau ddydd Llun 23 Hydref hyd 8am ddydd Gwener ...

Carno a Glantwymyn

19 October 2017

Mae cais gan Gabinet y Cyngor Sir Powys i Raglen Cyfalaf Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru i gefnogi’r ffederasiwn cyfrwng Cymraeg yng ngogledd y sir yng Nglantwymyn, Carno a Llanbrynmair wedi cael sêl bendith ffurfiol Llywodraeth Cymru gan sicrhau buddsoddiad o dros £2.8 miliwn. Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: “Mae hwn yn gam pwysi...

Erlyn gwraig o Aberhonddu am d...

18 October 2017

Mae gwraig o Aberhonddu’n wynebu dirwy o dros £600 am fethu cael gwared ar wastraff o’r ty yn gywir, ar ôl cael ei herlyn gan Gyngor Sir Powys.  Mae’r cyngor yn rhybuddio trigolion y gallan nhw hefyd gael eu herlyn os byddan nhw’n methu cael gwared ar eu gwastraff yn y dull cywir. Plediodd Ms Charlene Howland, Uplands, Aberhonddu’n euog yn Llandrindod ddydd Mercher 11 Hydref am fethu gwneu...

Clirio

Dewch i gysylltiad

Cysylltu â ni
qwerty