Mae disgyblion Powys unwaith e...

16 August 2018

Cafodd bron 1 ymhob 5 o ganlyniadau Powys ar gyfer 2018 y graddau uchaf A*-A (20.1 y cant) sef cynnydd o bron 1 y cant ers canlyniadau 2017 (19.2 y cant). Roedd bron 4.5 y cant o’r canlyniadau yn rhai gradd A* a 15.6 y cant arall yn rhai gradd A. Roedd mwy na 5 o bob 10 o ganlyniadau yn rhai graddau A*-B (48.2 y cant) a mwy na tri chwarter 75.9 o bob 10 o ganlyniadau (75.9 y cant) yn raddau A*-C....

Cynlluniau i adeiladu cromen h...

15 August 2018

Cyflwynwyd cynlluniau i gynyddu gallu Cyngor Sir Powys i storio halen i’r ffordd i gynllunwyr, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Mae’r cyngor sir yn bwriadu buddsoddi tua £600,000 yn y depo yn Llangamarch i adeiladu cromen i storio halen, fel rhan o’r cynlluniau i gynyddu’i allu cyffredinol i storio halen yn y sir i 34,000 tunnell. Ar hyn o bryd, mae’r depo, sy’n ganolfan ar gyfer Priffyr...

Cymorth i’r Gymuned – Clwb Mon...

13 August 2018

Mae prosiect cyffrous a lansiwyd i helpu pobl sy’n 54 a hwn i fynd nôl i’r gwaith, yn cynnal diwrnod gwybodaeth yn Y Drenewydd. Bydd digwyddiad ‘Cymorth i’r Gymuned’ yn cael ei gynnal yng Nghlwb Monty yn Y Drenewydd ar ddydd Mawrth 21 Awst rhwng 11 am – 3 pm.  Ymhlith y rhai fydd yno fydd cynrychiolwyr Cyngor ar Bopeth, Cynllun Mentora Cymru PRIME, Age Cymru, Gyrfaoedd Cymru, Gofal a Thrws...

qwerty