Ffordd Osgoi’r Drenewydd

16 March 2018

Mae modurwyr Canolbarth Cymru yn cael eu hysbysu y bydd ffordd yr A489 o'r Drenewydd i Ceri ar gau am bythefnos mis nesa wrth i’r gwaith ar y ffordd osgoi newydd gyrraedd cam hanfodol. Bydd y ffordd ar gau bob ochr i Fferm Brimmon Isaf, ger y Drenewydd o 16 Ebrill 2018 i ganiatáu gwaith alinio cymhleth rhwng y ffordd osgoi newydd a ffordd yr A489 y Drenewydd i Ceri. Mae'r Contractwyr, Alun Gri...

Cyngor Sir Powys yn cefnogi #A...

16 March 2018

Mae Cyngor Sir Powys yn dangos cefnogaeth ar gyfer yr Awr Ddaear unwaith eto eleni – y dathliad blynyddol o’r planed ar draws y byd. Ar ddydd Sadwrn, 24 Mawrth 2018 am 8.30pm, bydd pobl ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau i gefnogi Awr Ddaear WWF 2018. Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cynaliadwy: “Bydd y cyngor yn cyfuno gyda miliynau o bobl, dinas...

Ysgol Uwchradd Y Drenewydd

14 March 2018

Mae’r cyngor wedi cadarnhau y bydd tîm o uwch-swyddogion addysg a chynghorwyr arbennig yn gweithio gydag ysgol uwchradd ym Mhowys yn dilyn arolwg Estyn siomedig. Bydd ymgynghorwyr her o ERW, y consortium addysg ranbarthol, yn ymuno â swyddogion o Gyngor Sir Powys i gefnogi Ysgol Uwchradd Y Drenewydd ar ôl i Estyn roi’r ysgol mewn ‘mesurau arbennig’ yn dilyn arolwg diweddar. Dywedodd Aelod y Cabi...

qwerty