Oriel Gelf ac Amgueddfa Brycheiniog

Grant o £2.5 miliwn i Amgueddfa Brycheiniog gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Ar 30 Gorffennaf 2013, cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri enwau'r ceisiadau llwyddiannus yn rownd y diweddaraf, gan gynnwys prosiect Amgueddfa ac Oriel Brycheiniog: Cysylltu Cymunedau a Chasgliadau! 

Dyma'r rhwystr terfynol yn ein cais i'r Gronfa, ac mae wedi arwain at ddyfarniad o £2.5 miliwn i'r Amgueddfa i gynorthwyo i adfer Hen Neuadd y Sir ac adeilad y Llys, ailarddangos ac ailddehongli'r casgliadau, symud lloriau ymwthiol 1974 ac agor y celloedd gwreiddiol am y tro cyntaf. Mae'r prosiect hefyd yn cefnogi ehangu'r cynllun gwirfoddoli a datblygu mannau a rhaglenni newydd ar gyfer addysg.  Bydd y prosiect yn cysylltu â datblygiad Llyfrgell newydd i'r dre, a fydd yn rhannu cyfleusterau gyda'r Amgueddfa ar ei newydd wedd.  

Cliciwch yma i weld y cynlluniau diweddaraf ar gyfer y cyd-leoliad ar gyfer Amgueddfa Brycheiniog a Llyfrgell Aberhonddu.

Cultural_Hub_Press_Release_March_2014_bi-lingual.pdf

38 K

'Thomas Coke (1747-1814): O Aberhonddu i'r Byd 3-16 Mai 2014

Rhwng 3 - 16 Mai, bydd llawr gwaelod Amgueddfa Brycheiniog ar agor bob dydd rhwng 10 a.m.- 4 p.m. ar gyfer arddangosfa dros dro 'Thomas Coke (1747-1814): O Aberhonddu i'r Byd'.  Mynediad am ddim.  Gwybod mwy

 

 

Oriel newydd ar y llawr uchaf Ebrill 2013
Oriel newydd ar y llawr uchaf Ebrill 2013

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd, ond mae ein gwaith yn parhau...

Rydym yn parhau i ymgysylltu â'r gymuned leol trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, er enghraifft Llyfrgell Aberhonddu, Cadeirlan Aberhonddu a Theatr Brycheiniog. Mae manylion y digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol yn Amgueddfa Brycheiniog yma.
 
Mae ein Gwasanaeth Addysg i ysgolion yn parhau i fod ar gael ar sail ymweliadau allanol.  Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill, megis Llyfrgell Aberhonddu a Theatr Brycheiniog, i gynnig digwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau i deuluoedd.

Tra bod yr Amgueddfa ar gau mae mynediad cyfyngedig i'r casgliadau yn golygu mai dim ond gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig sydd ar gael i'r cyhoedd trwy llinell ffon yr Amgueddfa neu drwy'r rhyngrwyd/e-bost.   A fyddech gystal â nodi ei fod yn hanfodol eich bod yn gwneud apwyntiad cyn ymweld.  Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnal ein safonau ond byddem hefyd yn gwerthfawrogi eich amynedd. 

Yn Aberhonddu, gallwn argymell ymweliad ag Amgueddfa Catrawd Frenhinol Cymru a Chadeirlan Aberhonddu. Mae manylion Amgueddfeydd eraill ym Mhowys i'w cael yma.

(copy 1)

Logo Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

 

Manylion Cysylltu

Oriel Gelf ac Amgueddfa Brycheiniog
Rhodfa'r Capten
Aberhonddu
Powys
LD3 7DS

Ffôn: 01874 624121 

e-bost: brecknock.museum@powys.gov.uk

Oriau Agor Swyddfa Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Oriau ar gyfer cysylltu yw dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm.

Logo/dolen BBC Your paintings
Logo Amgueddfa wedi'i Hachredu

(copy 7)

dilynwch ni ar twitter

 

(copy 9)

dilynwch ni ar twitter

 

 

Logo Flickr
Logo Arts Engine Powys