Cofrestr Etholwyr

Caiff y Gofrestr Etholwyr ei chyhoeddi ar y 10fed Mawrth 2014.  Yn ystod misoedd Medi, Hydref a Thachwedd, byddwn yn ceisio cysylltu â phob ty yn y Sir er mwyn i'r preswylwyr gofrestru eu hunain.

Os nad yw eich enw wedi'i gynnwys ar ein rhestr, neu os ydych wedi symud yn ddiweddar, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw dychwelyd ein Ffurflen Gais ar gyfer cael eich ychwanegu ar y Gofrestr o Etholwyr o'r ddolen "Sut i gofrestru?" isod. Rhaid i bob ymgeisydd o'r cartref arwyddo ei linell gais bersonol ef/hi ar y ffurflen; ni chaiff neb arall wneud ar eich rhan.

Dim ond dan oruchwyliaeth ym mhrif swyddfeydd y Cyngor yn Llandrindod a'r Trallwng y mae'r gofrestr lawn i'w gweld er mwyn ymgynghori.  Mae rhannau perthnasol o'r gofrestru ar gael i'w harchwilio yn Swyddfeydd y Cyngor yn Aberhonddu, y Trallwng ac Ystradgynlais.

Mae rheolau arbennig ar gyfer ychwanegu enwau at y gofrestr yn ystod cyfnod etholiad.  Oherwydd hyn, efallai na fyddwch yn cael pleidleisio yn yr etholiad hwnnw os bydd eich enw'n cael ei ychwnaegu mewn cyfnod o'r fath.

Cynnwys ar y Gofrestr Etholwyr

Wedi dyddiad cyhoeddi'r Gofrestr Etholwyr, gallwch ymgeisio o hyd i gael ychwanegu eich enw trwy fynd at Sut i Gofrestru? neu os hoffech dderbyn Ffurflen, cysylltwch â'r Swyddfa Cofrestru Etholiadol neu lenwi'r Ffurflen Ymholiadau a Sylwadau isod.

Dyddiadau Cofrestru ar gyfer 2013

Dyddiad Diwethaf ar gyfer Ceisiadau Dyddiad Cymhwyso
10/10/2013 01/11/2013
08/11/2013 02/12/2013

Dolenni Cysylltiedig

Sut i gofrestru?

Pwy all gofrestru?

Pam ddylwn i gofrestru?

Cofrestr Etholwyr - Canfas Blynyddol

Dau Fersiwn o'r Gofrestr Etholwyr

Cofrestr Etholwyr - Ystadegau

Ymholiadau a Ffurflen Sylwadau

Sut i Gysylltu â Ni