Problemau gyda'r wefan
Doedd y wefan yma ddim ar gael i'r rhan fwyaf o bobl yn ystod y bore ar 24 Hydref. Gallwch gyrraedd y wefan nawr ond mae'n bosibl na fyddwch yn gallu gweld rhai dogfennau (e.e. dolenni i ffeiliau pdf) a delweddau. Mae'n bosibl na fyddwch yn gallu cyrraedd y System Ceisiadau Cynllunio ac ambell system arall chwaith. Ymddiheurwn am hyn. Rydym yn gobeithio adfer y gwasanaeth arferol yn fuan.

Ardal Chwarae Awelfa

Llanfair Caereinion

Ardal Chwarae Awelfa

Mae'r safle yma, tua hanner milltir o ganol y dref, ar dir gweddol uchel mewn stad o dai. Mae'r safle ei hun yn wastad, gyda glaswellt yn ei orchuddio, ac mae modd ei gyrraedd o'r ffordd a'r palmant. Mae ychydig o gyfle i barcio ar y stryd ger yr ardal chwarae ac mae mynediad i ymwelwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, dylid ystyried y pellter o ganol y dref cyn ymweld â'r safle yma.

 

Ymhlith y cyfarpar chwarae are y safle yma mae: cyfarpar aml-weithgaredd, 2 set o siglenni, springy a sî-sô.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Awelfa
Cyfeirnod Grid: 309966 – 306091

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld un mwy, neu cliciwch ar y ddolen isod i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Awelfa

To top

Clirio