Ystadegau eraill am Bowys

Ystadegau sy’n cael eu cynnal am Bowys gan grwpiau eraill

Ystadegau hanesyddol ar gyfer Powys (ffynhonnell:  Swyddfa Ystadegau Gwladol: Gweledigaeth o Brydain)

Proffil Awdurdod Lleol Powys (ffynhonnell: Uned Ddata Cymru)

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdod Lleol (ffynhonnell: Llywodraeth Cymru)

Tueddiadau’r Dyfodol (ffynhonnell: Llywodraeth Cymru)

"Ystadegau iechyd ar lefel lleol - mapio rhynweithiol" (ffynhonnell: Mapiau Iechyd Cymru)

"Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ansawdd" (ffynhonnell: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys) 

Labour Market Profile for Powys (ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, NOMIS)