Proffiliau Ardaloedd Lleol

Yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad a gasglwyd, mae Proffiliau Ardaloedd lleol yn cael eu diweddaru’n flynyddol

 

 

Os nad ydych yn siwr ym mha ardal ydych chi, gallwch ddefnyddio'r map Ffiniau Ystadegol.

Clirio