Gwybodaeth Fanwl am y Cyfrifiad

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is yw ardaloedd daearyddol llai, sydd yn nodweddiadol gyda 1,600 o bobl a 670 o eiddo.

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Canol - ardal ddaearyddol llawer mwy eang, sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is.  Yn nodweddiadol, bydd yna 7,800 o bobl a 2,000 o aelwydydd ynddynt a byddant o fewn ffiniau Awdurdodau Lleol.  

Ceir y data a gesglir ei ddadansoddi hefyd gan Ardaloedd Etholiadol a Chynghorau Cymuned yn ogystal, fodd bynnag mae’r Ardaloedd Ehangach Uwch yn llawer mwy tebyg o ran maint, gan olygu ei fod yn haws gwneud cymariaethau mwy deallus.

Ar hyn o bryd, mae 73 o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is ym Mhowys. Mae map cyflawn o'r ardaloedd ar gael i'w lawrlwytho.