Gweld ystadegau am eich ardal chi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am Bowys.

Darperir gwybodaeth i Bowys ar eich ardal leol, yn ôl themâu a ddewisir, data o Gyfrifiadau diweddar ac yn y gorffennol a dolenni i safleoedd eraill lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth.

 

I weld proffil cyffredinol o Bowys ar draws ystod eang o bynciau, lawrlwythwch HANNER CAN FFAITH AM BOWYS 

Proffiliau Ardaloedd Lleol

Yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad a gasglwyd, mae Proffiliau Ardaloedd lleol yn cael eu diweddaru’n flynyddol

Themâu

Ystadegau yn seiliedig ar themâu megis Iechyd, cyfraddau troseddau a Phoblogaeth.   

 

 

 

Ystadegau Eraill

Ystadegau sy’n cael eu cynnal am Bowys gan grwpiau eraill

 

 

 

Gofyn am ystadegau

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiwn neu os ydych am wneud cais am ystadegau