System dim arian parod mewn ysgolion

Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno systemau talu heb arian ym mhob un o’i ysgolion uwchradd, cynradd ac arbennig i dalu am ginio ysgol, tripiau, gwisg ysgol a phethau eraill y mae rhieni / gofalwyr yn gorfod talu amdanynt.

 

I weld pryd fydd eich ysgol chi'n symud i'r system newydd, cliciwch yma.

 

Mae’n ffordd hawdd a chyfleus i dalu.  Dyma rai o fanteision y system:

 

  •             Gallu ychwanegu at gyfrif eich plentyn pan mae’n gyfleus i chi
  •             Gweld y balans ar-lein
  •             Gweld beth mae eich plentyn wedi’i fwyta.
  •             Dim angen chwilio am arian mân.
  •             Llai o amser ciwio i’r plant.

 

Dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth 2016 gyda chynllun peilot llwyddiannus yn ysgolion ardal dalgylch Crughywel.  Rhwng Gorffennaf 2016 a Chwefror 2017 daeth pob ysgol uwchradd ar y system.

Hyd yma, mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda chynnydd yn y nifer sy’n cael cinio yn yr ysgol ac yn derbyn cinio am ddim.  Mae llai o amser ciwio i’r plant ac yn ddull mwy cyfleus i rieni a gofalwyr.

Ar hyn o bryd mae’r system yn cael ei gyflwyno bob yn ddalgylch yn ysgolion cynradd ac arbennig y sir.

 

Y cwmni sy'n gyfrifol am y system hwn yw ParentPay Ltd.  Mae dwy ffordd i ychwanegu arian ar y cyfrif:

  1. Ar-lein ar www.parentpay.com (y tro cyntaf y byddwch yn sefydlu cyfrif eich plentyn, byddwch angen y llythyr a gawsoch gan yr ysgol sydd ag enw defnyddiwch a chyfrinair)
  2. Defnyddio cerdyn paypoint yn eich siopau lleol.  I weld lle mae eich man paypoint agosaf cliciwch ar:  www.paypoint.com (bydd rhaid archebu eich cerdyn o'r ysgol)


I logio mewn i'r wefan i roi eich cyfrif ar waith / i ychwanegu arian at gyfrif eich plentyn / cael golwg ar falans y cyfrif / gweld beth mae eich plentyn wedi'i fwyta, cliciwch ar y ddolen isod: 

www.parentpay.com

Cyswllt

Prisiau galw

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am deithiau ysgol a thaliadau eraill, cysylltwch a swyddfa'r ysgol.