I wybod a yw ysgol ar agor neu ar gau

Os nad yw’r ysgol yn ymddangos ar y rhestr hon fel bod ar gau neu’n rhannol ar gau, gallwch dybio fod yr ysgol ar agor.

       

Rhestr o ysgolion sydd wedi cadarnhau eu statws ar gyfer Dydd Mawrth, 16 Hydref 2018

Nid oes unrhyw record yn cyfateb â'r termau a ddewisoch.