I wybod a yw ysgol ar agor neu ar gau

image of family in the snow

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybod am unrhyw achosion pan fydd ysgol yn gorfod cau ar ddyddiadau sydd y tu allan i galendr tymor Powys (oherwydd tywydd gwael, salwch staff,  problemau dwr, trydan ac ati  neu pan fydd yr ysgol ar gau oherwydd trefniant penodol), ar y dyddiad sydd wedi'i drefnu.  Bydd gwybodaeth newydd yn cael ei bostio yma yn awtomatig unwaith y bydd ar gael.

Os nad yw’r ysgol yn ymddangos ar y rhestr hon fel bod ar gau neu’n rhannol ar gau, gallwch dybio fod yr ysgol ar agor.

       

Rhestr o ysgolion sydd wedi cadarnhau eu statws ar gyfer Dydd Mawrth, 22 Awst 2017

Nid oes unrhyw record yn cyfateb â'r termau a ddewisoch.

Derbyn gwybodaeth pan fydd ysgolion yn cau

Os oes gennych 'Fy Nghyfrif Powys', gallwch gofrestru i dderbyn hysbysiadau am ysgolion sydd ar gau.  Gallwch ddewis derbyn neges e-bost / neu neges destun pan fydd eich ysgol yn cyhoeddi ei statws yn y fan yma.

Gallwch fewngofnodi neu greu cyfrif trwy'r botwm isod.

 

 

Clirio