Amserlenni Derbyniadau ac ApeliadauGall disgyblion gafodd eu geni rhwng ddechrau’r ysgol
1 Medi 2013 - 31 Awst 2014 Medi 2018
1 Medi 2014 - 31 Awst 2015 Medi 2019
1 Medi 2015 - 31 Awst 2016 Medi 2020
1 Medi 2016 - 31 Awst 2017 Medi 2021

CYLCH DERBYN CYN OED YSGOL (Disgyblion a anwyd rhwng 1/9/14 – 31/8/15)

Dyddiadau pwysig Rheswm
Dydd Llun, 25 Medi 2017 Cylch Derbyn cyn oed ysgol yn agor
Dydd Gwener, 30 Mawrth 2018 Cylch Derbyn cyn oed ysgol yn cau
Dydd Gwener, 22 Mehefin 2018 Dyddiad cynnig cyn oed ysgol
NID OES HAWL I APELIO  

CYLCH DERBYN I YSGOL GYNRADD (Disgyblion a anwyd rhwng 1/9/13 – 31/8/14)

Dyddiadau pwysig Rheswm
Dydd Llun, 02 Hydref 2017 Cylch derbyn i ysgol gynradd yn agor
Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018 Cylch derbyn i ysgol gynradd yn cau
Dydd Mercher, 16 Ebrill 2018 Dyddiad cynnig cyffredin i ysgol gynradd
Dydd Gwener, 04 Mai 2018 Dyddiad olaf i dderbyn apeliadau
Dydd Gwener, 08 Mehefin 2018 Dyddiad olaf i glywed apeliadau

CYLCH DERBYN I YSGOL IAU (Disgyblion a anwyd rhwng 1/9/10 – 31/8/11)

Dyddiadau pwysig Rheswm
Dydd Llun, 02 Hydref 2017 Cylch derbyn i ysgol iau’n agor
Dydd Gwener, 08 Rhagfyr 2017 Cylch derbyn i’r ysgol iau’n cau
Dydd Mercher, 18 Ebrill 2018 Dyddiad cynnig cyffredin i ysgol iau
Dydd Gwener, 04 Mai 2018 Dyddiad olaf i dderbyn apeliadau
Dydd Gwener, 08 Mehefin 2018 Dyddiad olaf i glywed apeliadau

CYLCH DERBYN I YSGOL UWCHRADD (Disgyblion a anwyd rhwng 1/9/06 – 31/08/07)

Dyddiadau pwysig Rheswm
Dydd Llun, 25 Medi 2017 Cylch derbyn i ysgol uwchradd yn agor
Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017 Cylch derbyn i’r ysgol uwchradd yn cau
Dydd Iau, 01 Mawrth 2018 Dyddiad cynnig cyffredin i ysgol uwchradd
Dydd Llun, 26 Mawrth 2018 Dyddiad olaf i dderbyn apeliadau
Dydd Gwener, 04 Mai 2018 Dyddiad olaf i glywed apeliadau

CYLCH DERBYN I YSGOL UWCHRADD (Disgyblion a anwyd rhwng 1/9/06 – 31/08/07)

Dyddiadau pwysig Rheswm
Dydd Llun, 18 Medi 2017 Cylch derbyn i ysgol uwchradd yn agor
Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017 Cylch derbyn i’r ysgol uwchradd yn cau
Dydd Iau, 01 Mawrth 2018 Dyddiad cynnig cyffredin i ysgol uwchradd
Dydd Llun, 26 Mawrth 2018 Dyddiad olaf i dderbyn apeliadau
Dydd Gwener, 04 Mai 2018 Dyddiad olaf i glywed apeliadau
Clirio