Ymchwiliad i'r trefniadau Cludiant Ysgol yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Mae Cyngor Sir Powys a Chorff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi croesawu adroddiad ar yr ymchwiliad gan Jonathan Walters i gludiant rhwng y cartrefi a'r ysgol.

Mae'r adfroddiad yn cynnwys casgliadau ynghylch pwy oedd yn gwybod beth a phryd yn yr ysgolo a'r cyngor sir, yn ymdrin â'r methiannau ehangach, ac yn darparu nifer o argymhellion. Bydd yr adroddiad ar gael yn Gymraeg yn fuan.

Darllen yr adroddiad yma