Gofyn am asesiad Anghenion Addysgol Arbennig

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu strategaeth Cyngor Sir Powys ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).

Mae hefyd yn darparu canllawiau ar bolisïau a gweithdrefnau’r Awdurdod ar gyfer nodi a chefnogi AAA, gan gynnwys ystod y ddarpariaeth sydd ar gael, a chyllid i ddiwallu anghenion.

Powys: Strategaeth ar gyfer AAA

Chwilio am Ofal Plant