Dyddiadau'r Tymhorau Ysgol

Delwedd o galendr

Bydd Cyngor Sir Powys yn nodi dyddiau heb ddisgyblion ar gyfer pob un o'i ysgolion, ond gall ysgolion newid y dyddiadau yma.  Ewch i'r system cau ysgolion neu cysylltwch â'ch ysgol leol i gadarnhau'r dyddiau heb ddisgyblion.

2016 - 2017

Tymor yr Hydref (2016)

Diwrnod Heb Ddisgyblion: Dydd Iau 1 Medi & Dydd Gwener 2 Medi
Dechrau: Dydd Llun 5 Medi
Hanner Tymor – Dydd Llun 24 Hydref hyd Ddydd Gwener 28 Hydref
Diwedd: Ddydd Gwener 16 Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn (2017)

Diwrnod Heb Ddisgyblion: Dydd Mawrth 3 Ionawr & Dydd Gwener 17 Chwefror
Dechrau: Dydd Mercher 4 Ionawr
Hanner Tymor –Dydd Llun 20 Chwefror hyd Ddydd Gwener 24 Chwefror
Diwrnod Heb Ddisgyblion: Dydd Gwener 7 Ebrill (Diwrnod Dan Gyfarwyddyd i Athrawon)
Dechrau: Ddydd Iau 6 Ebrill

Tymor yr Haf (2017)

Dechrau: Dydd Llun 24 Ebrill
Hanner Tymor – Dydd Llun 29 Mai hyd Ddydd Gwener 2 Mehefin
Diwedd: Ddydd Gwener 21 Gorffennaf

Clirio