Dogfennau i Lywodraethwyr

Cynllun Powys ar Ariannu Ysgolion  2016-17 (Dogfen PDF)

 

 

 

 

 

 

Polisiau a dogfennau statudol a rhai sydd wedi'u hargymell  (Dogfen PDF)

* Mae Copïau o'r Polisïau / Patrymau Polisïau ar gael ymhob ysgol