Ysgolion Cynradd Tref y TrallwngY Prosiect

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol ar gyfer Prosiect arfaethedig Ysgolion Cynradd Tref y Trallwng.  Mae'r prosiect yn rhan o Brosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif y Llywodraeth, lle bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys yn ariannu'r prosiect ar y cyd.

Y cynnig yw adeiladu:

  • ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru cyfrwng Saesneg newydd 360 lle ar dir Ysgol Uwchradd y Trallwng ac,
  • ysgol gynradd Gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd 150 lle ar safle presennol Ysgol Maesydre.

Bydd yr ysgolion newydd yn cymryd lle'r ysgolion presennol: Ysgol Meithrin a Babanod Ardwyn, Ysgol Meithrin a Babanod yr Eglwys yng Nghymru Gungrog, Ysgol Meithrin a Babanod, Oldford ac Ysgol Maesydre.

Y nod yw i'r ysgolion newydd gael eu hadeiladu a'u hagor erbyn Medi 2018.

Newyddion diweddaraf

Cymeradwyaeth y Cabinet

Cymeradwyodd Cabinet y Cyngor y Gwrthwynebiad i'r cynnig i ailstrwythuro'r ddarpariaeth addysg yn y Trallwng. Yn y cyfarfod yma, cymeradwyodd y Cabinet yr Adroddiad ar y Gwrthwynebiad o ran y cynigion i ailstrwythuro'r ddarpariaeth addysg yn y Trallwng. Yn y cyfarfod yma, cymerwadwyodd y Cabinet y cynigion i sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng-Saesneg yr Eglwys yng Nhgymru, ynghyd ag Ysgol Gynradd cyfrwng Gymraeg yn y Trallwng. Mae'r cyngor bellach wedi cyhoddi Llythyr Penderfyniad ynglyn â'r cynnig yma, ac mae i'w weld isod:

Darllenwch y Llythyr Penderfyniad yma

Ionawr 2016

Cyfarfu Panel Adolygu Trefniadaeth Ysgolion Cyngor Sir Powys â budd-ddeiliaid lleol i gytuno ar yr opsiwn ffafredig sef sefydlu ac adeiladu

  • ysgol yr Eglwys yng Nghymru cyfrwng Saesneg newydd ar diroedd Ysgol Uwchradd Y Trallwng ac
  • ysgol Gynradd Gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd ar safle presennol Ysgol Maesydre

Tachwedd 2014

Lansiodd Cyngor Sir Powys arolwg ar addysg gynradd yn Y Trallwng. Yr ysgolion oedd wedi'u cynnwys yn yr arolwg a'r cynigion ad-drefnu oedd:

Ysgol Maesydre

Ysgol Fabanod a Meithrin yr Eglwys yng Nghymru Gungrog

Ysgol Fabanod a Meithrin Ardwyn ac 

Ysgol Fabanod a Meithrin Oldford