Prosiect Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Bwriedir adeiladu ysgol newydd ar gyfer disgyblion rhwng 11 - 18 oed yn lle Ysgol Uwchradd bresennol Aberhonddu.  Mae'r safle sy'n cael ei ystyried ar gyfer yr ysgol newydd rhwng y ganolfan hamdden a'r trac athletau.

Newyddion Diweddaraf

Mai 2017

Mae’r cynlluniau ar gyfer Ysgol Uwchradd newydd Aberhonddu wedi cyrraedd y lefel nesaf yn dilyn penodi cwmni BAM UK Construct Ltd yn gontractwyr y prosiect.

Mae gan y cwmni hwn brofiad helaeth o gynllunio ac adeiladu amryw o adeiladau cyhoeddus yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig gan gyfuno’r angen i fod yn ymarferol ac yn ddeniadol.

Penodwyd y cwmni i arwain y prosiect gwerth £22m yn dilyn proses dendro drwyadl.  Bydd adeiladau ysgol newydd sbon yn cael eu hadeiladu sy’n ateb y galw o ran addysg yn yr 21ain ganrif. 

Cafodd yr Achos Busnes Amlinellol i adeiladu’r ysgol 11 – 18 newydd yn Aberhonddu yn lle’r adeiladau presennol, sêl bendith hydref diwethaf fel rhan o Raglen Llywodraeth Cymru i sicrhau Ysgolion ac Addysg i’r 21ain Ganrif.

Dywedodd Gareth Jones, Pennaeth Ysgolion Dros Dro, Cyngor Sir Powys:  “Rydym wedi cyrraedd cam pwysig iawn yn y prosiect hwn ar gyfer darpariaeth ysgol uwchradd yn Ne Powys.  Trwy benodi contractwr, gallwn fwrw ‘mlaen gyda’r cynlluniau ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r ysgol a’r gymuned.”

Yn ôl David Meredith, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Aberhonddu: “Rydym yn falch dros ben bod y broses dendro wedi dod i ben gyda phenodi contractwr profiadol i’r prosiect enfawr hwn.  Dyma’r cam nesaf yn hanes yr ysgol yn dilyn canlyniadau rhagorol haf diwethaf a thynnu’r ysgol o Fesurau Arbennig.”

Mae’r Cyngor Sir wedi cydnabod ers tro bod angen gwella cyfleusterau’r ysgol uwchradd a bydd yr adeiladau newydd yn rhan allweddol o’r bwriad i sicrhau bod disgyblion cymuned Aberhonddu’n cael eu haddysg mewn adeiladau sy’n addas i’r diben.

Gellir gweld y newyddion diweddaraf ar wefan Ysgol Uwchradd Aberhonddu
Clirio