Dalgylch Gwernyfed

graphics courtesy of Powell Dobson Architects”.
graphics courtesy of Powell Dobson Architects

Y Prosiect

Y cynnig yw y bydd pum ysgol gynradd newydd yn cael eu hadeiladu, gan gymryd lle'r adeiladau presennol yn y mannau canlynol:

Cleirwy

Llangors

Ysgol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Archddiacon Griffiths, Llyswen

Y Gelli Gandryll

Talgarth (bydd yr ysgol newydd ar safle yn Nhalgarth yn gweld cau Ysgol GS Bronllys ac Ysgol GS Talgarth –yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cabinet)

Bydd cyfleusterau cymunedol a llyfrgell yn cael eu lleoli yn adeiladau newydd yr ysgolion yn Nhalgarth a'r Gelli Gandryll.

Gallai'r prosiect weld buddsoddiad o hyd at £23 miliwn, a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, gyda rhywfaint o gyllid gan yr Eglwys yng Nghymru.

Newyddion diweddaraf

4 o’r 5 ysgol gynradd newydd wedi agor

Symudodd yr ysgol gyntaf, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen i’w safle newydd ym mis Ionawr.  Symudodd Ysgol y Mynydd Du, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llangors ac Ysgol Gynradd Y Gelli i’w cartrefi newydd ddiwedd mis Chwefror.  Bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy’n symud o’i safle dros dro presennol i’r ysgol newydd dros hanner tymor mis Mai.

Mae’r 5 ysgol wedi’u cynllunio i’r un patrwm safonol, ond bydd pob un ychydig yn wahanol trwy’r defnydd o liwiau, dodrefn ac ati.  Un o brif nodweddion y cynllun yw lle ‘stryd’ canolog a fydd yn cynnig lle hyblyg i’w ddefnyddio fel mannau dysgu anffurfiol, llyfrgell neu le i grwpiau bach.  Bydd yr ystafelloedd dosbarth i’r naill ochr o’r stryd ganolog hon, gyda’u cyfleusterau eu hunain.  Bydd gan ystafelloedd y blynyddoedd cynnar a’r cyfnod Sylfaen ardaloedd dan ganopi ar gyfer gwaith yn yr awyr agored.   Bydd gan Ysgol y Mynydd Du ac Ysgol Gynradd Y Gelli fannau cymunedol a llyfrgell, a bydd pob un ohonynt yn cynnwys lleoliadau blynyddoedd cynnar integredig.

Mae hwn wedi bod yn brosiect hir a heriol yn deillio o adolygu ysgolion cynradd yr ardal gan arwain at ad-drefnu ysgolion y dalgylch o 10 i 5.  Diwedd y prosiect fydd trawsnewid yr amgylchedd dysgu yn ardal dalgylch Gwernyfed gan sicrhau cyfleusterau gwych i athrawon a disgyblion am flynyddoedd i ddod.

 

 

Mehefin 2017

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar adeiladu’r 5 ysgol gynradd newydd.  Mae fframiau’r 4 ysgol i fyny.  Mae disgyblion Cleirwy wedi symud i adeiladau dros dro tan y bydd yr ysgol newydd yn barod.  Mae hen adeiladau ysgol Cleirwy wedi’u dymchwel a bydd yn bosibl cychwyn adeiladu’r ysgol newydd.  Mae’r gwaith i gyd yn mynd yn ei flaen yn ôl y targed ac yn barod i’r disgyblion gyrraedd yn 2018.

Llangors

Cliciwch i wneud yn fwyLlyswen

Cliciwch i wneud yn fwy
Cliciwch i wneud yn fwyHay on Wye

Cliciwch i wneud yn fwy
Cliciwch i wneud yn fwyYsgol y Mynydd DuClyro