Cynlluniau ar gyfer ysgolion ym Mhowys

image of ysgol y Cribarth

Un o'n prif flaenoriaethau yw moderneiddio ysgolion Powys, boed cynradd neu uwchradd. Mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â niferoedd disgyblion yn prinhau a'r gwaith trwsio a chynnal a chadw cynyddol.

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Mewn ambell achos, mae angen cyllid cyfalaf er mwyn adeiladu neu uwchraddio ysgolion ym Mhowys. Weithiau, bydd yr arian yn cael ei sicrhau wrth i ddarpariaeth addysg yr ardal gael ei had-drefnu, ac weithiau mae arian ar gael ar gyfer prosiectau penodol heb i unrhyw ddarparpiaeth addysg gael ei had-drefnu.

Os daw'r arian trwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y prosiectau'n cael eu cydariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, yn ogystal â budd-ddeiliaid eraill o bryd i'w gilydd.

Ein Prosiectau ar hyn o bryd

Ysgolion cynradd dalgylch Gwernyfed

Ysgolion Cynradd Tref y Trallwng 

image of drawing of new school
Clirio