Etholiadau a phleidleisio

Os ydych wedi anfon cais i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy ar e-bost at electoral.services@powys.gov.uk ers hanner nos, nos Iau, bydd eich cais wedi’i ddileu.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau drwy’r post yw 5 pm, 23 Mai.  Byddem yn awgrymu eich bod yn anfon cais arall, un ai drwy’r post (Gwasanaethau Etholiadol, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG) neu ffacsio eich ffurflen gais i 01597 826220.)  Byddem hefyd yn awgrymu eich bod yn mynd i’r wefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn gyson am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Y diweddaraf am yr ymosodiad seiber

O ddydd Mawrth, 16 Mai mae trigolion Powys sydd am gyflwyno cais i bleidleisio drwy’r post yn gallu ddefnyddio ffurflen ar-lein. I wneud hyn ewch i: http://www.powys.gov.uk/en/elections/apply-to-vote-by-post/.

Dewiswch y ddolen “Anfonwch Gais i Bleidleisio drwy’r Post yma” sydd yn y blwch llwyd ar y tudalen gwe hwnnw.

Mae’r Cyngor wedi creu’r ffurflen hon oherwydd nid ydym yn gallu derbyn negeseuon e-bost oddi wrth neb y tu allan i’n rhwydwaith. Mae hyn oherwydd bod Gwasanaethau Gwybodeg Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru (sy’n darparu ein system e-bost) wedi gosod cyfyngiadau i’n gwarchod ymlaen llaw rhag mwy o ymosodiadau seiber. 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.