Cynghorwyr a chyfarfodydd

Cyfraniadau gan y Cyhoedd mewn cyfarfodydd y Cyngor

Y n dilyn llwyddiant y treial ym mis Ionawr ry’n ni’n gwahodd y cyhoedd i anfon cwestiynau ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor ar 19 Hydref.  Bydd rhaid i chi anfon eich cwestiynau atom erbyn 5 o’r gloch ar 4 Hydref.

Rhagor o wybodaeth ar sut i gyfrannu i’r cyfarfod 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.

 

 

 

Clirio