Y Cyngor a democratiaeth

Cyfraniadau gan y Cyhoedd mewn cyfarfodydd y Cyngor

Bydd trigolion Powys yn gallu gofyn cwestiynau mewn cyfarfod llawn o’r cyngor llawn fis nesaf, fel rhan o fenter i gynnwys y cyhoedd.

Rhaid i ni dderbyn cwestiynau erbyn 5pm ar 10 Ionawr 2018 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.