Newidiadau casglu biniau

Os yw eich diwrnod casglu yn newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi - felly rhowch eich blychau allan ar yr un diwrnod ag arfer erbyn 7.30 a.m.  Ni fydd criwiau yn gallu dychwelyd ar gyfer unrhyw wastraff sydd wedi ei roi allan yn hwyr.

 

Diwrnodau casglu biniau i newid ym mis Chwefror 2018

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gwella’r llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu i’w gwneud nhw’n fwy effeithlon.  Bydd y llwybrau newydd yn helpu’r cyngor i leihau’r gost o ddarparu’r gwasanaethau hyn i drigolion.

Bydd y llwybrau newydd a gwell yn dechrau o ddydd Llun 26 Chwefror a bydd y cyngor yn ysgrifennu at bob aelwyd i roi gwybod iddyn nhw am eu diwrnodau casglu newydd.  Bydd rhestr o’r dyddiadau ar gyfer casgliadau gwastraff na ellir ei ailgylchu hefyd yn cael ei dosbarthu, ynghyd â’r canllaw diweddaraf ar gyfer ailgylchu ym Mhowys.

Darllen mwy...

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol