Llinell Uniongyrchol Powys

Un rhif i gael gwasanaethau gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer plant, oedolion a theuluoedd.

Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau plant a theuluoedd yn lleol, neu gyngor a chyfarwyddyd ar sut i gael cefnogaeth ychwanegol, neu i fynegi pryder ynghylch lles plenty neu unigolyn ifanc.

Gwasanaethau i blant a phobl ifanc, er enghraifft:

Os ydych yn gwneud ymholiad am gefnogaeth i oedolyn, byddwch yn gallu defnyddio amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, er enghraifft, pobl hyn, nam ar y synhwyrau a gwasanaethau anableddau dysgu/corfforol, er enghraifft:

Neu, dilynwch y dolenni ar y rhestrau uchod, a gallech ddod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch chi ar-lein.

Llenwi Ffurflen Atgyfeirio ar-lein (Oedolion) yma

Llenwi Ffurflen Atgyfeirio ar-lein (Plant) yma

 

 

 

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio Llinell Uniongyrchol Powys?

Bydd swyddog cyswllt profiadol yn ateb eich galwad ac yn gofyn i chi gyda phwy yr hoffech chi siarad, neu am beth rydych chi'n ymholi, er mwyn i chi allu cael y gefnogaeth iawn yn ddi-oed.

Os yw eich ymholiad am blant, pobl ifanc neu deuluoedd, gallwch siarad â chynghorydd ffôn arbenigol am wasanaethau fel y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS), gwasanaethau i'r anabl a'r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) a fydd yn gallu rhoi cyngor a chefnogaeth i'ch plentyn neu'r teulu.

Os ydych chi'n galw am gymorth i oedolyn, byddwch yn gallu cyrraedd amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, pobl hyn, pobl â nam ar y synhwyrau a gwasanaethau anabledd / dysgu yn ogystal â sawl un arall.

Rydym yn ceisio sicrhau eich bod yn gallu cyrraedd y gwasanaeth cywir ar yr adeg gywir yn y lle cywir gan arwain at y canlyniad cywir.