Cynllun Gwella Gwasanaethau Plant

Mae’r Cyngor Sir wedi derbyn argymhellion arolygiad ar Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys.

Cynllun Gwella

  • Arweinyddiaeth, diwylliant, gwerthoedd ac ymddygiad y bartneriaeth yn sicrhau canlyniadau da i blant a phobl ifanc
  • Arfer gorau yn gyson yn yr holl feysydd o wasanaethau rheng flaen
  • Adnoddau'n cefnogi ymarfer da a chanlyniadau gwell i blant a phobl ifanc
  • Hunan-wybodaeth, wedi'i lywio gan wrando a gweithredu ar lais plant a phobl ifanc ac yn gyrru gwelliant

Darllen Mwy (pdf)....

Bydd cyfarfod o’r cyngor sir ar 19 Hydref 2017 yn derbyn canfyddiadau Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) .

“Rydym yn llwyr dderbyn argymhellion y rheoleiddwyr. Mae eu hadroddiad yn ddiflewyn ar dafod ac yn heriol. Mae’n ddrwg gennym i ni fethu cwrdd â’r safonau uchel y mae ein trigolion yn eu haeddu ac yn ymddiheuro am ein diffygion”, dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

“Mae’r cyngor yn benderfynol o ddiogelu plant y sir, a byddaf yn arwain ar ymateb y cyngor i argymhellion yr arolygiad fel mater o flaenoriaeth ac yn sicrhau bod yr adnoddau mewn lle fel sylfaen i’r gwaith hwn.

Darllen Mwy (pdf)...

Os oes gennych unrhyw bryderon yr hoffech godi, cysylltwch â Mark Jarvis ar 01597 827515

 

“Mae’r cyngor yn benderfynol o ddiogelu plant y sir, a byddaf yn arwain ar ymateb y cyngor i argymhellion yr arolygiad fel mater o flaenoriaeth ac yn sicrhau bod yr adnoddau mewn lle fel sylfaen i’r gwaith hwn.”

 

Arweinydd Cyngor Sir Powys, Cyng. Rosemarie Harris


Ymgynghoriadau Cyfredol