Atgoffa ynglyn â chais BNP i osod ysgeintwyr mewn tai preswyl

 

M ae gan bob cais a gyflwynwyd cyn 01/01/2016 ddeuddeg mis  ddechrau'r gwaith, neu bydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â Dogfen Gymeradwy B Cyfrol 1 - Tai preswyl, B1 Adran 2 System Awtomatig i Atal Tân.

 

 

Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod wedi'ch eithrio rhag y gofyniad yma, cysylltwch â'ch Syrfewyr Rheoli Adeiladu ar 01874 612290 i drafod y mater yn fanylach ac i drefnu archwiliad dechreuol.

S ylwch os nad yw'r gwaith wedi dechrau erbyn 31/12/2016 yna bydd angen gosod System Awtomatig i Atal Tân yn yr annedd.

Lawrlwytho'r Ddogfen Gymeradwy B Cyfrol 1 newydd i Gymru

Lawrlwytho'r Ddogfen Gymeradwy B Cyfrol 2 newydd i Gymru 

 

 

 

 

 

 

Image of a sprinkler