Tacsis

Rhaid i Gerbydau Hacni neu Dacsis gael eu trwyddedu gan y Cyngor. Caniateir i dacsis barcio wrth ymyl safleoedd tacsis a gallant gael eu galw gan unrhyw deithiwr posibl.

 

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno trwyddedu tacsi wneud cais i'r Cyngor a rhaid iddynt fod yn gallu darparu cerbyd addas. 

Mae’r cerbydau’n cael eu harchwilio o leiaf unwaith y flwyddyn, yn ogystal â’r prawf MOT arferol.

Dim ond mathau arbennig o gerbydau fydd yn derbyn trwyddedau cerbyd. Bydd y cerbydau hyn yn addas i’w defnyddio fel tacsi a cherbyd llogi preifat. Ein blaenoriaeth yw sicrhau diogelwch, cysur a chyfleustra i bawb sy’n defnyddio’r cerbydau hyn, yn cynnwys pobl sydd â nam symudedd.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei weithredu o dan ofynion cyfreithiol sy’n golygu bod y  Cyngor yn gyfrifol am drwyddedu tacsis a cherbydau llogi preifat (minicabs), ynghyd â gyrwyr y cerbydau hyn, a gweithredwyr cerbydau llogi preifat.

Licensed taxis must be fitted with a meter set at no more than the council’s regulated tariffs and that the meter must be used for all journeys. It is acceptable for drivers to charge passengers less than the metered fare, however It is an offence to charge more than this. Passengers who believe they have been charged in excess of the metered fare should report this to the Licensing Team.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i gyflwyno eich cais a dogfennau'r cerbyd (yswiriant ac ati). Dylech hefyd gyflwyno’r cerbyd sydd i’w drwyddedu. Cysylltwch â ni.

Dim ond lle mae perchennog yn bwriadu gweithredu cerbyd hacni yn bennaf ym Mhowys y bydd trwyddedau Cerbydau Hacni yn cael eu cyhoeddi. Os gwelid na fydd Cerbyd sydd â Thrwydded Hacni Powys yn gweithredu'n bennaf ym Mhowys, yna bydd y drwydded yn debygol o gael ei thynnu'n ôl.

Ffurflenni Cais

Byddwn yn codi tâl am y trwyddedau hyn.

Ffioedd a thaliadau am drwyddedau