Cerbydau llogi preifat

Rhaid i gerbyd llogi preifat gael ei drwyddedu gan y cyngor, ac unwaith y byddant wedi'u trwyddedu, rhaid iddynt gael eu harchebu trwy weithredwr cerbydau llogi preifat trwyddedig. Mae'r cerbydau hyn yn arddangos plât melyn gydag ysgrifen ddu ar gefn y cerbyd.

 

Ar ôl iddo gael ei drwyddedu, mae cerbyd llogi preifat yn aros yn gerbyd llogi preifat hyd nes y bydd y drwydded yn dirwyn i ben. Dim ond gyrrwr cerbyd llogi preifat sydd wedi cael ei drwyddedu gan y Cyngor gaiff ei yrru hyd yn oed os yw'r cerbyd yn cael ei ddefnyddio er defnydd cymdeithasol a domestig.

Cyn y bydd cerbyd yn cael ei drwyddedu, rhaid iddo basio MOT er mwyn gwneud yn siwr ei fod yn ddiogel. Bydd y cyngor yn gwneud yn siwr fod gan y cerbyd ddigon o yswiriant priodol. Rydym yn disgwyl safonau diogelwch uchel, a byddwn yn ymchwilio i unrhyw gwynion.

Nid y cyngor sy'n pennu pris tacsis. Dylai unrhyw un sy'n llogi cerbyd preifat gytuno ar bris â'r gyrrwr cyn dechrau'r siwrnai.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i gyflwyno eich cais a dogfennau'r cerbyd (yswiriant ac ati). Dylech hefyd gyflwyno’r cerbyd sydd i’w drwyddedu. Cysylltwch â ni.