Newid cyfeiriad ar Drwydded Bersonol

Os ydych angen rhoi gwybod i ni am newid cyfeiriad ar eich bathodyn trwydded bersonol, defnyddiwch y ffurflen hon.

Noder mai dim ond trwyddedau personol a gyhoeddir gan Gyngor Sir Powys y gallwn eu diweddaru neu gyflwyno rhai newydd yn eu lle.

  1. Newid cyfeiriad ar Drwydded Bersonol

  2. Mae bathodyn newydd yn costio £10.50. Byddwn yn eich ffonio i gymryd taliad.
  3. Cliciwch ar y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen ac yna clicio 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.