Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
19/01/2018 Cais am drwydded safle:

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig :-

Gwerthu Alcohol
Dydd Sul i ddydd Iau
09:00 tan 23:00
(Ar y safle ac oddi ar y safle)

Dydd Gwener a dydd Sadwrn
09:00 tan 00:00
Canol nos (Ar y safle ac oddi ar y safle)

Cerddoriaeth fyw
Dydd Sul i ddydd Iau
11:00 tan 23:00 (dan do ac yn yr awyr agored)
Dydd Gwener a dydd Sadwrn
11:00 tan 00:00 Canol nos (dan do ac yn yr awyr agored)

Cerddoriaeth wedi’i Recordio
Dydd Sul i ddydd Iau
09:00 tan 23:00 (dan do ac yn yr awyr agored)
Dydd Gwener a dydd Sadwrn
09:00 tan 00:00
Canol nos (dan do ac yn yr awyr agored)
35 Stryd Fawr
Aberhonddu
Powys
LD3 7AN
Bernard Maassen a Tracy Dugan
2 Yew Tree Cottage
Llanfihangel Tal-y-llyn
Aberhonddu
Powys
LD3 7TG
27/01/2018 Cais am Drwydded Safle:

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig:-

Gwerthu Alcohol
Nos Wener, Nos Sadwrn a Nos Sul
17:00 hyd 24:00 (Hanner Nos) (Ar y Safle)

Darparu Cerddoriaeth Fyw
Nos Wener a Nos Sadwrn
20:00 hyd 23:00 (Dan do)
Cae ger Plas y Cadno
Ffordd Beulah
Llanwrtyd
Powys
LD5 4SA
Road Race Camping Limited
Cobweb Cottage
Ffordd yr Ysgol
Llanwrtyd
Powys
LD5 4TB
30 Ionawr 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd. Oriau agor y safle, Dydd Sul tan ddydd Iau 06.00 – 00.30. Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 6.00 – 01.30. Gwyliau Banc tan 01.30. Dramâu, ffilmiau, digwyddiadau chwaraeon dan do, cerddoriaeth fyw ac wedi recordio, perfformio dawns ac unrhyw beth o ddisgrifiad tebyg. Dan do. Dydd Sul tan ddydd Iau 09-00 tan 00-00. Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 09-00 tan 01-00. Yn yr awyr agored tan 00-00. Gwyliau Banc tan 01-00. Lluniaeth hwyr y nos. Nos Sul tan nos Iau 23-00 tan 00-00 Nos Wener a Nos Sadwrn 23-00 tan 01-00 The Cross Keys, Stryd Fawr, Llanfyllin, Powys, SY22 5AT Darren & Shan Mayor, Beulah, Stryd Fawr, Llanfyllin, Powys, SY22 5AT
1 Chwefror 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd. Oriau Agor y Safle dydd Sul i ddydd Sadwrn 09-00 i 02-30. Cyflenwi alcohol Ar y Safle ac Oddi Arno 11-00 i 02-00. Dramâu y Tu Mewn 12-00 i 23-00. Ffilmiau y Tu Mewn 12-00 i 00-00. Campau Dan Do, Paffio neu Ymaflyd Codwm 11-00 i 00-00. Cerddoriaeth Fyw ac Wedi’i Recordio, y Tu Mewn ac yn yr Awyr Agored 11-00 i 01-00. Perfformio Dawns y Tu Mewn 11-00 i 00-00. Lluniaeth Hwyr 23-00 i 01-00 HCMS Bar Limited, 5 Stryd Lydan, Tref-y-Clawdd, Powys, LD7 1BW HCMS Bar Limited, 5 Stryd Lydan, Tref-y-Clawdd, Powys, LD7 1BW
14 Chwefror 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd
Oriau agor y Safle : Dydd Llun i Ddydd Sul 10.00 – 02.00 .
Gwerthu Alcohol (ar y safle ac i ffwrdd) : Dydd Llun i Ddydd Sul 10.00 – 02.00
Cerddoriaeth fyw (dan do a thu allan) (sain wedi’i chwydu a heb ei chwydu): Dydd Llun i Ddydd Sul 11.00 – 01.00 (02.00 Nos Galan) .
Cerddoriaeth wedi’i recordio (dan do a thu allan) : Dydd Llun i Ddydd Sul 10.00 – 02.00
The Raven, Raven Square, Y Trallwng, Powys, SY21 7LT David Laycock, Lowfield Inn, Marton, Swydd Amwythig, SY21 8JX


Clirio

Cyswllt

Prisiau galw