Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
28/11/2017 Cais i amrywio trwydded safle

Amrywiadau arfaethedig

Gwerthiant o Alcohol
Dydd Llun i ddydd Sul0
8.00 – 03.00

Cerddoriaeth fyw (Dan do)
Dydd Llun i ddydd Sul
10.00– 00.00

Cerddoriaeth wedi’i Recordio (Dan do)
Dydd Llun i ddydd Sul
10.00 – 01.00

Cerddorddiaeth wedi’i Recordio (awyr agored)
Dydd Llun i ddydd Sul
10.00 – 00.00

Lluniaeth hwyr y nos
Dydd Llun i ddydd Sul
23.00 – 05.00
Mellington Hall
MellingtonYr Ystog
Powys
SY15 6HX
Dawn Davies<br/>d/o Mellington Hall
Mellington
Yr Ystog
Powys
SY15 6HX


Clirio

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol