Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
12 Ebrill 2018 Cais i Amrywio Trwydded Safle
Oriau agor y safle. Cyflenwi Alcohol. Ffilmiau, Digwyddiadau Chwaraeon Dan Do, Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i Recordio, Performio Dawns. Darparu Lluniaeth yn Hwyr y Nos. Dydd Sul i ddydd Iau 11-00 to 00-00, Dydd Gwener i ddydd Sadwrn 11-00 to 02-00
Gwesty’r Buck, Stryd y Fawr, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NP Marstons PLC, Marston’s House, Brewery Road, Wolverhampton, WV1 4JT
17 Ebrill 2018 Cais am amrywiad llawn i safle’r clwb:
Oriau agor y safle - Llun – Sul 06.00 – 03.00. Cyflenwi Alcohol – Llun – Sul 09.00 – 02.00. Cerddoriaeth wedi’i recordio (dan do) - Llun – Sul 12.00 – 01.00. Cerddoriaeth fyw (dan do) - Llun – Sul 12.00 – 01.00. Digwyddiadau chwaraeon dan do Llun – Sul 12.00 –01.00
Clwb Golff Llanymynech Clwb Golff Llanymynech, Pant, Croesoswallt, Powys, SY10 8LB
20 Ebrill 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd
Trwydded am 1 diwrnod yn unig 1 – 16 Mai 2018. Oriau Agor y Safle 08.00 – 00.00. Gwerthu Alcohol 08.00 – 00.00
Carnbwll, Rhandregynwen Hall, Ffordd Domgae, Llandysilio, Powys, SY22 6SN Michaela Duncan, 27 Brookhouse Road, Oswestry, SY11 2JW
27 Ebrill 2018 Cais am Amrywiad Llawn I Drwydded Safle:
Oriau agor y safle - Llun – Sul 08.00 – 03.00
Gwerthiant alcohol – Llun – Sul 11.00 – 02.00
Cerddoriaeth wedi’i recordio (tu mewn a thu allan) - Llun – Sul 12.00 – 00.00
Cerddoriaeth fyw (tu mewn a thu allan) - Llun – Sul 12.00 – 00.00
Ffilmiau a Pherfformiadau dawns Llun – Sul 12.00 – 00.00
Lluniaeth hwyr y nos Llun – Sul 23.00 – 01.00 (tu mewn a thu allan)
Crown & Anchor, 41 Stryd y Bont Hir, Llanidloes, Powys, SY18 6EF Jayne Hexley (yn masnachu dan enw Crown & Anchor Inn Llanidloes Ltd), 41 Stryd y Bont Hir, Llanidloes, Powys, SY18 6EF
29 Ebrill 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd
Oriau Agor y Safle 10.00 hyd 00.30. Gwerthu Alcohol 10.30 to 00.00. Ffilmiau, Chwarae Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i Recordio, Perfformio Dawns ac unrhyw beth o natur debyg. 10.30 hyd 00.00. Lluniaeth yn hwyr y nos 23.00 to 00.00
Glansevern Hall, Refail, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8AH Mrs Caroline Frances Owen, Glansevern Hall, Refail, Aberriw, Y Trallwng, SY21 8AH
4 Mai 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd:
Gwerthu alcohol rhwng 00.00 (Hanner Nos) a 00:00 (Hanner Nos) o ddydd Sul i ddydd Llun
Darparu lluniaeth hwyr y nos rhwng 23:00 a 05:00 o ddydd Sul i ddydd Llun
Morrisons Daily Petrol Filling Station, The Watton, Aberhonddu, Powys, LD3 7BA Wm Morrison Supermarkets PLC, Hilmore House, Gain Lane, Bradford, BD3 7DL


Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol