Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
13 Gorffennaf 2018 Trwydded Safle Newydd
Dawns Cadeirydd CFfI ar 17 Awst 2018
Gwerthiant Alcohol, Adloniant Rheoledig a lluniaeth hwyr y nos, 19.00 tan 02.00
Pabell Fawr - Treforgan, Dolau, Llandrindod, Powys, LD1 5TL CFfI Maesyfed, Uned 5, Stad Ddiwydiannol, Ddole Road, Llandrindod, LD1 6DF
17 Gorffennaf 2018 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd
Oriau agor y Safle : 07.00 – 23.00. Gwerthiant Alcohol : 07.00 – 23.00
Siop Pwyleg ABC, Uned 2 Canolfan Severnside, Stryd y Bont Fer, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AA Stanislaw Bechta, Uned 2 Canolfan Severnside, Stryd y Bont Fer, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AA
Cyfeiriad yr Asiant: Canolfan Menter Gwledig, Ffordd Vincent Carey, Parc Busnes Rotherwas, Henffordd, Swydd Henffordd, HR2 6FE
19 Gorffennaf 2018 Cais ar gyfer amrywio Trwydded Safle:
I YMESTYN YR ORIAU: AWDURDODI GWERTHIANT A CHYFLENWI ALCOHOL RHWNG 09:00 TAN 01:00 BOB DYDD.
CERDDORIAETH FYW AC WEDI’I RECORDIO 0 09:00 TAN 23:59 BOB DYDD.
LLUNIAETH HWYR Y NOS O 23:00 TAN 01:00 BOB DYDD.
A DIDDYMU’R AMODAU HYNNY SYDD NAWR YN AMHERTHNASOL NEU NA ELLIR EU GORFODI, A GOSOD AMODAU SY’N GYMESUR A GELLIR EU GORFODI YN LLE’R RHEINY SY’N DAL I FOD YN BERTHNASOL.
The Three Tuns, Stryd Lydan, Y Gelli Gandryll, HR3 5DB David John Lonsdale, Crossway House, Dorstone, Swydd Henffordd, HR3 6AS
19 Gorffennaf 2018 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd
Oriau agor y Safle – dydd Llun i ddydd Sul - 08.00 – 01.30 (24 awr pan fydd lluniaeth Min Nos ar drwydded)
Cyflenwi Alcohol – dydd Llun i ddydd Sul 12.00 – 01.00
Dramâu, Ffilmiau, Achlysuron Chwaraeon Dan Do - dydd Llun i ddydd Sul 08.00 – 00.00
Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i Recordio, - dydd Llun i ddydd Sul - Perfformio Dawns 12.00 – 01.00
Darparu Lluniaeth yn hwyr y Nos - dydd Llun i ddydd Sul dydd 23.00 – 05.00
Canolfan Gymunedol Llangurig, Llangurig, Llanidloes, Powys, SY18 6SG Canolfan Gymunedol Llangurig, Llangurig, Llanidloes, Powys, SY18 6SG
1 Awst 2018 Trwydded Safle Newydd
Neuadd Bentref Walton
Gwerthiant Alcohol, 10:00 to 02:00
Dramau, Ffilmiau a Pherfformiadau Dawns, 10:00 tan 23:00
Cerddoriaeth Fyw, 10:00 tan 00:00 (Canol Nos)
Cerddoriaeth wedi’i Recordio, 10:00 tan 02:00
Lluniaeth Hwyr y Nos, 23:00 tan 02:00
Neuadd Bentref Walton, Walton, Llanandras, Powys, LD8 2PY Ms C Thorogood, Ysgrifennydd, Pwyllgor Neuadd Bentref Walton, d/o Larch View, Walton Green, Llanandras, Powys, LD8 2PU


Cyswllt

Prisiau galw