Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
9 Hydref 2017 Cais am drwydded safle newydd

Darpru lluniaeth hwyr y nos
Fan Arlwyo Symudol,
Stryd Lydan,
Y Drenewydd,
Powys
Mr Musa Miah & Mrs Sarah Chowdhuri
6 Hydref 2017 Cais am drwydded safle: GWERTHU ALCOHOL 08:00 TAN 00:00 (hanner nos) DYDD SUL TAN DDYDD SADWRN.LLUNIAETH HWYR Y NOS 23:00 TAN 00:30 NOS SUL TAN NOS SADWRN HILLS, BISHOPS MEADOW, HAY ROAD, ABERHONDDU, LD3 9SW OWAIN RHODRI HILL, THE MEADOWS, BISHOPS MEADOW, HAY ROAD, ABERHONDDU, LD3 9SW
25 Hydref 2017 Cais am drwydded safle newydd, Gwerthu Alcohol Dydd Llun tan ddydd Sul 08.00 – 18.00 Rhos market Garden, The old Garage, Stryd y Gorllewin, Tref-y-clawdd, LD7 1EN Alice Tite & Michael Westrip, Homefield, Rhos-y-Meirch, Tref-y-clawdd, LD7 1PD
30 Hydref 2017 Cais i amrywio trwydded safle: I ymestyn yr oriau agor i 07:00 tan 03:30 Dydd Llun i Ddydd Sul, 07:00 tan 04:30 Nos Galan. I ymestyn yr oriau ar gyfer gwerthu alcohol ac ar gyfer adloniant rheoledig ar ffurf ffilmiau, cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi’i recordio ac unrhyw adloniant tebyg arall. 08:00 tan 03:00 Dydd Llun i Ddydd Sul, 08:00 tan 04:00 Nos Galan. Sarah Siddons, 47 Stryd Fawr, Aberhonddu, Powys, LD3 9AH Kevin Page & Jillian Ruth Page. 35 Adelaide Gardens, Llanfaes, Aberhonddu, Powys, LD3 8DD
31 Hydref 2017 Cais am Drwydded Safle Newydd. Gwerthiant o Alcohol a Dramâu, Dydd Llun i ddydd Sul 09-00 tan 01-00. Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i Recordio a Pherfformiad Dawns, Dydd Llun i ddydd Sul 09-00 tan 00-30. Lluniaeth Hwyr y Nos, Dydd Llun i ddydd Sul 23-00 tan 01-00. Oriau Agor y Safle, Dydd Llun i ddydd Sul 09-00 tan 01-30 Clwb Bowlio Tref y Trallwng, Maes y Dre, Y Trallwng, Powys, SY21 7AH Mr C Davies a Mr A Andrew, Clwb Bowlio Tref y Trallwng, Maes y Dre, Y Trallwng, Powys, SY21 7AH


Clirio

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol