Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
17 Awst 2018 Safle Eiddo Newydd
Cofion Cynnes
Gwerthiant o Alcohol, 06:00 tan 20:00 bob dydd
Cofion Cynnes
6 Stryd yr Orsaf
Ystradgynlais
Abertawe
SA9 1NT
Margaret Cynthia Davies
1114 Stryd yr Orsaf
Ystradgynlais
Abertawe
SA9 1PL
25 Gorffennaf 2018 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd:
GWERTHIANT ALCOHOL (ODDI AR Y SAFLE YN UNIG) 24 AWR Y DYDD A 7 DIWRNOD YR WYTHNOS I GANIATÁU AR GYFER GWERTHU AR Y RHYNGRWYD.
YR EIDDO AR AGOR I GASGLU NWYDDAU DIM OND RHWNG 09.00 A 17.00 O DDYDD LLUN I DDYDD SUL
2 CAE’R LLAN, LLANWRTHWL, LLANDRINDOD, POWYS, LD1 6NS THOMAS S STERNBAUER, 2 CAE’R LLAN, LLANWRTHWL, LLANDRINDOD , POWYS, LD1 6NS
11 Medi 2018 Cais ar gyfer Amrywiaeth Lawn o Drwydded Safle

Oriau Agor y Safle10.00 – 02.30Gwerthiant Alcohol10.00 – 02.00
Clwb Rygbi Machynlleth, Y Plas, Machynlleth, Powys, SY20 8ER Clwb Rygbi Machynlleth, Y Plas, Machynlleth, Powys, SY20 8ER


Cyswllt

Prisiau galw