Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
29 Mai 2018 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd
Bydd y drwydded yn gyfyngedig i un diwrnod yn unig – 21 Mehefin 2018
Oriau agor yr eiddo – 16.00 – Canol Nos. Gwerthu alcohol – 16.00 – Canol Nos, Cerddoriaeth fyw (y tu allan) - 16.00 – Canol Nos, Cerddoriaeth wedi’i recordio (y tu allan) - 16.00 – Canol Nos, Perfformio dawns (y tu allan) - 16.00 – Canol Nos, Lluniaeth gyda’r hwyr (y tu allan) – 23.00 – 00.00
Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng, Powys, SY21 0EL Gareth Jones, Rhiwhiriaeth, Llanfair Caereinion, Powys, SY21 0DU
28 Mai 2018 Cais am drwydded safle newydd:
I werthu alcohol :-Dydd Sadwrn a Dydd Sul - 13:00 tan 23:00, Dydd Llun - 18:00 tan 20:30, Dydd Mercher - 18:00 tan 22:00
Clwb Criced Glangrwyne, Cwrt y Gollen, Glangrwyne, Crughywel, Powys, NP8 1TH Clwb Criced Glangrwyne, Cwrt y Gollen, Glangrwyne, Crughywel, Powys, NP8 1TH
7 Mehefin 2018 Cais i amrywio trwydded safle ar gyfer G?yl y Dyn Gwyrdd:
Cynyddu nifer y gellir eu derbyn i 24,999 o bobl gan gynnwys staff a diddanwyr sydd â hawl i ddod mewn neu barhau ar y safle ar unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar ôl unrhyw weithgareddau trwyddedig a awdurdodir gan y drwydded hon ar ddydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun yr ?yl.
Cynyddu’r nifer sy’n gallu aros y safle i 5,000 o bobl gan gynnwys staff a diddanwyr sydd â hawl i ddod mewn neu barhau ar y safle ar unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar ôl unrhyw weithgareddau trwyddedig a awdurdodir gan y drwydded hon ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher cyn y brif Wyl.

Mae’r oriau a’r gweithgareddau trwyddedig yn parhau’r un fath.
Glanusk Estate, Brecon Road, Crughywel, NP8 1LP Plantpot Ltd, Old Bank House, Beaufort Street, Crughywel, Powys, NP8 1AD
11 Mehefin 2018 Amrywio Trwydded y Safle
Cynyddu oriau y gellir gwerthu alcohol i 24 awr
Felin Newydd House
Llandefalle
Aberhonddu
LD3 0NE
Huw Evans-Bevan
Felin Newydd House
Llandefalle
Aberhonddu
LD3 0NE
11 Mehefin 2018 Cais Safle Newydd
28/07/2018 - 14:00 - 22:00
29/07/2018 - 15:00 - 21:00
Gwyl ‘Big Mini’
Clwb Rygbi Rhaeadr Gwy
LD6 5BP
Jake Dennis
65 Wood Street
Atherstone
North Warwickshire
CV9 2QJ


Cyswllt

Prisiau galw