Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
5 Mawrth 2018 Cais am Drwydded Safle Newydd:
Gwerthu Alcohol rhwng 06.00 tan 23.59 dydd Sul tan ddydd Sadwrn.
Yr Hen Ddeintyddfa, Heol Cantreselyf, Aberhonddu, LD3 7BA Gumandhoj Limbu, 5 The Postern, Aberhonddu, LD3 9DF
14 Mawrth 2018 Cais am drwydded safle newydd:
GWERTHU ALCOHOL 11:00 TAN 22:00 DYDD LLUN I DDYDD SUL
PERFFORMIO DAWNS NEU UNRHYW BETH TEBYG 11:00 TAN 21:30 DYDD LLUN I DDYDD SUL (DAN DO A THU ALLAN)
CAT SOUP KITCHEN, KENSINGTON, ABERHONDDU, POWYS, LD3 9AP CHARLOTTE SEARL & DAVID MORGAN, 27 CRADOC ROAD, ABERHONDDU, POWYS, LD3 9LH
19 Mawrth 2018 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd
Cyflenwi Alcohol, Dydd Llun i ddydd Sul 09-00 i 21-00
The Old Sawmill, Llyn Efyrnwy, Croesoswallt, Powys, SY10 0NA Ceri Graham, Artisans, The Old Sawmill, Llyn Efyrnwy, Croesoswallt, Powys, SY10 0NA
22 Mawrth 2018 Cais am Drwydded Safle NewyddCyflenwi alcohol ac oriau agor yr eiddo, Dydd Llun i ddydd Sul 09-00 tan 18-30. Gwerthu a chyflenwi alcohol (gwerthu ar-lein) 24 awr Uned 54, Ystad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd, Powys, SY16 4LE Wilderness Brewery, Uned 54, Ystad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd, Powys, Sy16 4LE


Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol