Ceisiadau trwyddedau safle / clwb presennol

Gallwch weld y ceisiadau trwyddedu isod.  Os ydych am weld manylion cais penodol, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau Math o Gais Cyfeiriad y Safle Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd
15 Rhagfyr 2017 Cais am drwydded safle newydd. Lluniaeth hwyr y nos. Nos Sul tan nos Iau 23-00 tan 23-30. Nos Wener a Nos Sadwrn 23-00 tan 02-00. Oriau agor y safle, Dydd Sul tan ddydd Iau 16-00 tan 23-30. Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 16-00 tan 02-00 Baba Ali, 6 Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BN Mustafa Ozdemir, 6 Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BN
15 Rhagfyr 2017 Cais ar gyfer Trwydded Safle Newydd o 01/02/2018: Gwerthiant alcohol rhwng 09.00 i 20.00 Dydd Llun i ddydd Sul The Old Workshop, Lion Street, Aberhonddu, LD3 7HY Charlotte Roskill Catering Ltd, The Old Workshop, Lion Street, Aberhonddu, LD3 7HY
29 Rhagfyr 2017 Cais am drwydded safle newydd

Amseroedd Agor y Safle
Dydd Llun i ddydd Sul 08.00 – 01.30

Adloniant Rheoledig (ffilmiau)
Dydd Llun i ddydd Sul
00.00-23.59 [24 awr]
Sinema’r Regent
Regent Centre
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2NA
Richard Thacker
29 Clarks Court
Y Trallwng
Powys
SY21 7JA
5 Ionawr 2018 Cais i Amrywio Trwydded Safle, Oriau agor y Safle, Dydd Sul i ddydd Sadwrn 09-00 i 01-00. Gwerthiant Masnachol o Alcohol, Dydd Sul i ddydd Sadwrn 09-00 i 00-30. Lluniaeth Hwyr y Nos, Dydd Sul i ddydd Sadwrn 23-00 i 01-00.Cerddoriaeth Fyw ac wedi’i Recordio, Perfformiad Dawns ac unrhyw beth o ddisgrifiad tebyg i hyn Dydd Sul i ddydd Sadwrn 09-00 i 00-30. Dramau, Ffilmiau, Digwyddiadau Chwaraeon Dan Do Dydd Sul i ddydd Sadwrn 09-00 i 00-30 Stryd Wesley, Llanfair Caereinion, Powys, SY21 0RX Clwb Cymdeithasol / Bowlio Llanfair Caereinion


Clirio

Cyswllt

Prisiau galw