Trwyddedau safleoedd a chlybiau

Mae un system yn bodoli ar gyfer trwyddedu safle sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu alcohol, adloniant wedi'i rheoleiddio neu luniaeth hwyr y nos.

Gweithgareddau sydd angen trwydded

  • Manwerthu alcohol
  • Os ydych yn cyflenwi alcohol i aelodau o'r clwb, neu werthu alcohol i westai aelod o'r clwb (ar gyfer rhai clybiau)
  • Darparu adloniant wedi'i reoleiddio 
  • Gwerthu bwyd poeth neu ddiod rhwng 11.00 y nos a 5.00 y bore, (gan gynnwys bwyd parod ac arlwywyr symudol) oni bai eich bod yn westy, ffreutur staff neu'n wersyll.

Rhaid cael trwyddedau ar gyfer y gweithgareddau hyn, a bydd rhaid cael rhai neu'r holl drwyddedau ar y dudalen hon.

Mathau o fusnesau a sefydliadau sydd angen trwyddedau alcohol

Efallai byddwch angen hefyd rhybudd digwyddiad dros dro.

DATGANIAD POLISI TRWYDDEDU