Trwydded sgaffaldiau

Trwyddedau sgaffaldiau

Os ydych yn gwneud unrhyw waith adeiladu/cynnal a chadw neu'n dymchwel unrhyw ran o eiddo sydd wrth ffordd fawr gyhoeddus (ffordd, palmant neu lôn gefn), mae diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd yn hollbwysig. 

Gofyn am ganiatâd

Mae'n rhaid cael mannau diogel (ar lefel y llawr) neu lwyfan (ar lefel uwch).  Os bydd angen i chi osod palisau ar y ffordd fawr o amgylch y lle gwaith neu sgaffaldiau, bydd angen i chi gael caniatâd gan y cyngor.

Ar ôl i chi gael y caniatâd, cofiwch ddarllen yr amodau sydd ynghlwm â'r drwydded a'u dilyn ar bob adeg.

Ffurflen Gais

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Gwneud cais am drwydded sgaffaldiau  (Agorir mewn ffenestr newydd)