Trwydded ar gyfer cyrbin isel (mynediad i gerbydau)

Os ydych angen mynediad rhwng eich cartref a'r ffordd fawr a bod angen newid y ffordd i wneud hyn, bydd rhaid i chi gael caniatâd gan yr Awdurdod Priffyrdd cyn dechrau'r gwaith.

Efallai byddwch angen caniatâd cynllunio neu ganiatad arall, a dylech wneud yn siwr o hyn cyn dechrau'r gwaith.

A ydych angen caniatâd cynllunio

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffurflen gais

I wneud cais am gyrbin isel, llenwch ffurflen gais ar-lein trwy'r ddolen isod.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)