Deunyddiau adeiladu ar y ffordd fawr

Trwydded ar gyfer adeiladu ger y ffordd fawr

Os ydych am osod deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r briffordd, mae angen trwydded gan y Cyngor.  Fel arfer, bydd y trwyddedau hyn yn cael eu rhoi dan adran 171 Deddf Priffyrdd.

Nid oes angen trwydded fel arfer os yw deunyddiau'n cael eu rhoi ar dir preifat.  Os yw'n bosibl, dylid defnyddio tir preifat bob tro.

Os ydych am roi deunyddiau adeiladu ar unrhyw ran o'r ffordd fawr, bydd angen i chi wneud cais am drwydded.

Cofrestrau

Gweld y gofrestr gyhoeddus o drwyddedau

Ffurflen gais

Gallwch gael ffurflen gais  trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau