Trwyddedau i weithio ar, neu ger ffordd

Cyn gweithio ar briffordd gyhoeddus neu feddiannu rhan ohoni, rhaid gwneud cais am drwydded addas.

Mae'r term "priffordd" yn cynnwys ffordd, lôn, ffordd i gerbydau, palmant, troedffordd ac ymyl ffordd.

Clirio