Trwyddedau Cychod Pleser

Trwyddedau cychod pleser

Fel arfer, bydd angen y drwydded hon arnoch i logi cychod i'w defnyddio gan y cyhoedd (e.e. cychod rhwyfo a chan?s).

Sut i wneud cais

Defnyddiwch y dolenni ar y dudalen hon i wneud cais, neu gofynnwch i ni am ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon. 

Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym o fewn 14 diwrnod calendr o gyflwyno eich cais, cysylltwch â ni drwy'r manylion ar y dudalen hon.

Apeliadau

Os nad ydych yn fodlon â'n penderfyniad, cysylltwch â ni i gael sgwrs.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes llogi cychod, cysylltwch â'ch swyddfa leol drwy'r manylion ar y dudalen hon. 

Ffurflenni cais

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Gwneud cais am drwydded llogi cychod

Newid trwydded llogi cychod

Gallwch gael ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal gyda'r ffi.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol