Trwyddedau bridio cwn

image of a dog

Os ydych yn bridio cwn i'w gwerthu, mae'n rhaid i chi gael trwydded wrthym ni. 

Pwy sydd angen gwneud cais?

 

Dylai unrhyw un sy’n cadw sefydliad bridio c?n wneud cais.  Mae rhywun yn cadw sefydliad bridio c?n os oes ganddynt fusnes bridio c?n i’w gwerthu oddi ar unrhyw safle.

Mae rhywun yn bridio c?n os yw’n cadw 3 neu ragor o eist bridio ar y safle ac yn:-

  • bridio 3 neu ragor o doreidiau o g?n bach mewn cyfnod o 12 mis o’r safle hynny;
  • yn hysbysebu bod ganddo gi bach neu g?n bach i’w gwerthu o’r safle hynny sydd wedi’u geni o 3 neu ragor o doreidiau o g?n bach sydd i’w gwerthu mewn cyfnod o 12 mis;
  • yn cyflenwi o’r safle hynny, gi bach neu g?n bach sydd wedi’u geni o 3 neu ragor o doreidiau o g?n bach i’w gwerthu mewn cyfnod o 12 mis; neu
  • yn hysbysebu busnes sy’n bridio neu’n gwerthu c?n bach o’r safle hynny.

 

Mae nodyn esboniadol hirach ar gael o’r swyddfa drwyddedu ardal.  Mae’r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

 

 

 

 

 

Sut i wneud cais

Gallwch gael ffurflenni cais o'r Gwasanaeth Safonau Masnach trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen.  A fyddech gystal â llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi ffi am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw