Trwyddedau ar gyfer tatwyddion, trydylliadau, electrolysis ac aciwbigiadau (Acupuncture)

Tattoo licence

Rhaid i unrhyw un sy'n gwneud unrhyw waith trydyllu'r croen (gan gynnwys aciwbigo, gwneud tatws, gwneud tyllau clustiau, trydylliadau cosmetig, lliw lled-barhaol ar y croen ac electrolysis) gael eu cofrestru gyda'r Cyngor.

Mae cofrestru yn diogelu aelodau'r cyhoedd rhag firysau sy'n cael eu cludo yn y gwaed megis HIV, Hepatitis B, Hepatitis C a heintiau eraill. Mae gan y cyngor fân ddeddfau sydd wedi'u cymeradwyo i osod y safonau er mwyn i eiddo trydyllu'r croen weithredu mewn dull glân.

Rhaid i unigolion sy'n gwneud gwaith trydyllu'r croen gydymffurfio â'r mân ddeddfau hyn.

Sut i gofrestru

Mae cofrestru yn cynnwys y man lle mae'r gweithgaredd trydyllu'r croen yn digwydd. Mae angen talu ffi i gofrestru'r eiddo. Un taliad yw hwn felly nid oes proses adnewyddu blynyddol. 

Unwaith y byddwn yn derbyn eich cais, mae'r Swyddog Trwyddedu lleol yn cynnal yr archwiliad. Os caiff yr eiddo ei gymeradwyo, byddwn yn cyhoeddi tystysgrif drwyddedu.

Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym o fewn 14 diwrnod calendr, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes sy’n gweithredu o dan y dull cofrestru hwn, cysylltwch â’ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Ffurflenni cais

Gwnewch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod. Mae'r dolenni yn mynd â chi i wefan arall y llywodraeth.

Gwneud cais am drwydded i gynnal acwbigiadau, gwneud tatws, trydylliadau a/neu electrolysis

Newid trwydded gwneud tatws, trydylliadau ac electrolysis

Gallwch gael ffurflenni cais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon. Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau am drwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw