Cynlluniau'r Ombwdsmon ar gyfer Unioni Camweddau

Mae yna dri chynllun unioni camweddau yn y DG.  Mae'n rhaid i bob asiant tai sy'n delio ag eiddo preswyl fod yn aelod o un o'r cynlluniau.  Gallwch gyfeirio cwyn i'r ombwdsmon perthnasol yn ddibynnol ar ba gynllun mae'r asiant tai yn aelod ohono.  Mae'r tri chynllun fel a ganlyn:

 

Yr Ombwdsmon Eiddo

Gwasanaethau'r Ombwdsmon:  Eiddo

Cynllun Unioni Camweddau Eiddo

Gallwch chwilio am asiant sy'n aelod o'r cynllun ar wefannau'r ombwdsmon.