Cyngor i sefydliadau partner

 

Mae'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid yn y sector rheoleiddio, gyda'r nod o gyflwyno cyngor ar faterion penodol o fewn y maes gwerthu tai. Fe fyddwch yn dod o hyd i ddolenni yma i'n cyfarwyddyd diweddaraf a all fod yn ddefnyddiol i gyrff gorfodi a phartneriaid rheoleiddio, ynghyd â phecyn ar arfer gorau a chopi o'n cynllun busnes diweddaraf.

 

Cyfarwyddyd ar werthu eiddo

Am gyfarwyddyd sy'n ymwneud â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a Rheoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Camarweiniol 2008 o ran gwaith gwerthwyr tai, gweler ein Cyfarwyddyd ar Werthu Eiddo.

Ewch at y Cyfarwyddyd ar Werthu Eiddo

Pecyn Cydymffurfiaeth

Mae ein Pecyn Cydymffurfiaeth Arwerthwyr Tai gan Safonau Masnach yn cynnig arfer gorau, llythyrau enghreifftiol a sefyllfaoedd i orfodwyr tra'n cynnal gwaith cydymffurfiaeth yn lleol.

Ewch at y Pecyn Cydymffurfiaeth Arwerthwyr Tai gan Safonau Masnach

Cynllun Busnes

Lawrlwythwch gopi o'r Cynllun Busnes diweddaraf ar gyfer y tîm