Cyngor i ddefnyddwyr

 

Nid oes gan Tîm Asiantaeth Gwerthu Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach Cenedlaethol yr adnoddau i gynnig cyngor i ddefnyddwyr, ac nid oes modd I ni ymwneud â datrys anghydfod neu gwynion yn erbyn busnesau. Mae cyngor i Ddefnyddwyr ar gael o wefan Cyngor ar Bopeth, neu ei linell gymorh i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06. Os oes anghydfod rhyngoch ag asiant gwerthu tai mewn perthynas ag eiddo, mae'n bosibl y gallwch ofyn i un o dri chynllun iawndal y DU eich helpu. Mae gofyn i bob asiant gwerthu tai fod yn aelod o un o'r cynlluniau hyn - mae rhagor o fanylion i'w gweld ar ein tudalen am gynlluniau iawndal yr Ombwdsmon.