Masnachu Teg

Telerau contract annheg

Cyfarwyddyd swyddogol gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban
O 1 Hydref 2015 ymlaen, bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr newydd 2015 yn ymdrin â defnyddio telerau annheg mewn contractau defnyddwyr. Contractau defnyddwyr yw'r rhai hynny rhwng masnachwyr a defnyddwyr (er nad yw hyn yn cynnwys contractau cyflogaeth). Yn ogystal â thelerau mewn contractau defnyddwyr, mae'r Ddeddf yn berthnasol i rai hysbysiadau defnyddwyr, pa un a ydynt yn ysgrifenedig ai peidio.

Cyfarwyddyd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd
Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi cynhyrchu cyfarwyddyd ar delerau contract annheg o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, sydd ar gael ar y wefan GOV.UK. Bu'r cyfarwyddyd yn destun ymgynghoriad yn ddiweddar ac felly fe allai newid cyn iddo gael ei gwblhau'n derfynol.

Mae cyfarwyddyd ar delerau contract annheg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd o dan y ddeddf bresennol (Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999) ar gael ar GOV.UK hefyd.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw