Masnachu Teg

Credyd a materion ariannol eraill

Cyfarwyddyd swyddogol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Cyfarwyddyd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yw'r rheoleiddiwr ar gyfer credyd a materion ariannol eraill, ac mae ei wefan yn cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth i fusnesau. Mae'n rhaid i'r holl fusnesau sy'n cynnal gweithgareddau credyd defnyddwyr gael eu hawdurdodi gan yr FCA.

Mae'r FCA yn atebol i Drysorlys EM ond caiff ei ariannu gan y cwmnïau y mae'n eu rheoleiddio yn hytrach na'r llywodraeth.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Nid oes unrhyw ddeddfwriaeth allweddol ar gyfer y canllaw hwn.

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw