Gweithgareddau sydd ddim yn cael eu Rheoleiddio'n Ffurfiol

Gall y cyngor fonitro'r gweithgareddau canlynol ar gyfer diogelwch ac arfer da, ond nid yw'n eu rheoleiddio'n ffurfiol. Ni fydd angen i chi gofrestru na gwneud cais am drwydded ar gyfer y gweithgareddau hyn ym Mhowys.

Gweithgareddau sydd ddim yn cael eu rheoleiddio'n ffurfiol ym Mhowys:

  • Gwerthwyr nwyddau ail law
  • Canu ar y Stryd (bysgio)
  • Safleoedd gwersylla
  • Seliau Cist Car a marchnadoedd dros dro
  • Siopau trin gwallt
  • Masâj Personol a Thriniaeth Arbennig
  • Cychod pleser sy'n mynd ar y môr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon i gysylltu â ni.

Cyswllt

Prisiau galw